Prezentare societate detectivi particulari

Pentru a putea lua o decizie, avem nevoie de cât mai multe informații pe care să le putem prelucra, însă nu de puține ori ne aflăm în imposibilitatea de a obține prin forțe proprii informațiile necesare. Alteori le obținem, dar nu o facem în timp util, iar informațiile își pierd valoarea, fapt ce poate avea consecințe negative.

Astfel, într-o societate dinamică precum cea în care trăim, în care se manifestă din ce în ce mai mult tendința de implicare a comunității la realizarea propriei securități, s-a ajuns la nevoia acută a înființării unor structuri private similare celor de stat, care să poată efectua, într-un cadru perfect legal, servicii de investigații și consultanță, domeniu considerat până nu demult ca fiind de competența exclusivă a poliției.

Aceste structuri sunt tocmai societățile de detectivi particulari, ale căror mijloace, tehnici și metode de acțiune folosite sunt similare cu cele ale organelor specializate de stat, având însă limite clare stabilite de lege, ce impun ca activitățile desfășurate de către detectivii particulari să nu aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

De asemenea, trebuie avută in vedere și finalitatea activităților investigative, care în cazul organelor specializate vizează identificarea situațiilor de încălcare a legii, îndeosebi a legii penale, și tragerea la răspundere a persoanelor care au săvârșit astfel de fapte, în timp ce în cazul detectivului particular finalitatea este total diferită.

Rolul detectivului particular este acela de a obține date necesare și esențiale pentru luarea anumitor decizii, probe incontestabile, rezultate în urma uzitării tehnicilor speciale de supraveghere, filaj sau contrafilaj, ce pot fi îndreptate atât asupra persoanelor fizice sau juridice, cât și a bunurilor mobile sau imobile(case, mașini etc.).

În acest context a luat ființă S.C. SPY ON S.R.L., o societate privată română de detectivi privați, ce oferă comunității o paletă largă de servicii, printre care: investigații în sfera economică, financiar-bancară, din sfera disfuncțiilor de ordin moral-etic și socio-juridic în relațiile de cuplu, identificarea de bunuri materiale, proprietăți și documente în acțiuni de drept civil, patrimonial și comercial etc.

Activitatea noastră se desfășoară pe teritoriul întregii țări, cu precădere în zona județului Iași și a județelor învecinate (Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui).

Finalitatea, în oricare dintre cazurile pe care la preluăm, rămâne pentru noi, una și aceeași, și anume aceea de a vă oferi UN PLUS DE ADEVĂR !

 

Legislatie

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Detalii
 

Etapele procesului investigativ

pașii desfășurării procesului de investigație

Detalii
 

Decalogul detectivului particular

norme de conduită și moralitate ale detectivului privat

Detalii