ANEXA Nr.1

LA CONTRACTUL-ANGAJAMENT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr.____, din ________

CERERE

S.C. __________________________ S.R.L., cu sediul în ______________(localitatea), ___________________________________________________________ (adresa) , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. de ordine J__/____/____, Cod Unic de Înregistrare _________, cont bancar nr. ____________________, deschis la Banca ________________, Agenția ____________, reprezentată legal de Director ____________________________, tel.:___________________, email:__________________________, denumit în conținutul Contractului BENEFICIAR, solicităm S.C. SPY ON S.R.L. prestarea următoarelor servicii:

_________________________________________________________________________

DATA:                                                                                                                 SOLICITANT/BENEFICIAR:

                                                                                                                S.C. ______________________ S.R.L.

                                                                                                               DIRECTOR,

_______________________________

_______________________________

(nume, prenume, semnătură, ștampilă)