Decalog

1. Nimeni nu este mai important, din punct de vedere profesional, decât clientul tău;
2. Nu accepta niciodată o misiune împotriva unui fost client, pe o perioadă de 2-3 ani;
3. Pune la dispoziția clientului numai informațiile de a căror veridicitate ești sigur, după ce, în prealabil, le-ai verificat, prin cel puțin două surse credibile;
4. Păstrează secretul profesional privind sursele informațiilor obținute confidențial, garanție a credibilității și seriozității în relația cu clientul;
5. Respectă întotdeauna dorințele clientului tău, excepție făcând cazurile în care gravitatea faptelor descoperite te obligă, prin lege, să le faci cunoscute instituției legale în jurisdicția căreia se încadrează aceste fapte;
6. Asigură-ți răgazul necesar, chiar dacă asta costă, de a strânge acele dovezi incontestabile, pentru a evita orice deformare a realității;
7. Evită interpretările greșite și înlătură neințelegerile care ar putea aduce prejudicii imaginii de ansamblu a profesiei;
8. Manifestă tact pentru a caștiga încrederea clientului reticent, pentru ca apoi, abordând chestiunile tehnice ce țin de soluționarea cazului, să-l determini să descrie, fără omisiuni sau subterfugii, toate aspectele afacerii sale, pentru a putea elabora un plan de acțiune în deplină cunoștintă de cauză;
9. În relația cu clientul manifestă onestitate, integritate, loialitate și dăruire, folosind numai mijloacele legale;
10. Străduiește-te să-ți servești clientul cu toate puterile tale, fie să-l îndrumi spre cineva cunoscut care poate să-l ajute mai bine, în caz că cererea acestuia te depășește.
Sursa: Interferențe detectivistice (D.V.Cireș, B.C.Cireș)