Etape

  1. Discuția preliminară detectiv-client, în cadrul căreia se va stabili obiectul investigației;
  2. Încheierea contractului de prestări servicii de investigații (model contract pers.fizice/pers.juridice), dintre detectivul particular și client;
  3. Completarea de către client a cererii de investigații (anexa la contract-model);
  4. Stabilirea de comun acord între părți a modului de desfășurare a investigației;
  5. Derularea investigației propriu-zise;
  6. Întocmirea raportului de investigații de către detectivul particular;
  7. Predarea raportului și a mijloacelor de probă obținute clientului.