Contractul este acordul dintre două sau mai multe persoane, prin care își manifestă voința de a crea, de a modifica sau de a stinge un raport juridic.

Încheierea unui contract este unul din cele mai importante mijloace juridice de asigurare a dezvoltării relaţiilor sociale, el fiind necesar în toate domeniile, regăsindu-se în viața de zi cu zi sub diverse forme. De aceea, este absolut necesar să încheiați un contract de prestări servicii cu detectivul particular sau firma de detectivi cu care începeți o colaborare, contract ce va trebui să conțină clauze precise, pentru a putea servi intereselor ambelor părți.

De altfel, obligativitatea încheierii contractului este reglementată expres în Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, art.15, care precizează că ”În organizarea și desfășurarea activității ,detectivii particulari din societățile specializate și din cabinetele individuale AU OBLIGAȚIA DE A ÎNTREPRINDE INVESTIGATII NUMAI ÎN BAZA UNEI CONVENȚII SCRISE CU CLIENTUL”.

Vă punem la dispoziție un model orientativ de contract pe care firma noastră îl incheie cu clienții, acesta urmând a fi discutat, negociat și adaptat în funcție de nevoile fiecărui client în parte, iar abia apoi semnat de către părți.

Model contract pentru persoane fizice

Anexa contract pentru persoane fizice

Model contract pentru persoane juridice

Anexa contract pentru persoane juridice