Servicii

 • Investigații efectuate prin urmărire și supraveghere, privind conduita și moralitatea publică a unei persoane, în special investigații conjugale (infidelitate, adulter, pasiuni, relații, vicii sau patrimonii ascunse, copii nedeclarați etc.);
 • Investigații pentru stabilirea identității, stării civile, adresei, ocupației, stilului de viață al unei persoane;
 • Identificarea bunurilor mobile și imobile aflate într-o proprietate, precum și a celor transferate cu rea credință în proprietatea altor persoane, pentru a crea prejudicii sau a se sustrage de la plata unor datorii.
 • Investigarea și supravegherea fizică și/sau video, prin mijloace tehnice specifice, a unor bunuri mobile sau imobile, care fac obiectul unor litigii de natură civilă, penală sau comercială sau care, fără a face obiectul vreunui litigiu, se doresc a fi supravegheate strict din motive de securitate și protecție.
 • Investigarea comportamentului minorilor, a anturajului, obiceiurilor, a programului zilnic și a preocupărilor ascunse ale acestora, în scopul de a proteja familia și a oferi părinților șansa reabilitării psihologice a copilului supravegheat;
 • Testarea loialității persoanelor, prin infiltrarea unor agenți sub acoperire în cercurile frecventate de către acestea;
 • Investigarea conduitei și moralității unor persoane angajate la reședința beneficiarului (supraveghere video a bonei, menajerei, șoferului, etc.);
 • Obținerea de documente pentru stabilirea stării civile, a filiației, a gradului de rudenie, a dreptului succesoral etc.;
 • Verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, altele decât cele aflate în competența exclusivă a structurilor specializate ale statului;
 • Investigații care să conducă la obținerea de probe și contra-probe sau a altor informații necesare în procese, la identificarea martorilor, etc.;
 • Investigații privind orice altă activitate ce nu este contrară legii sau deontologiei profesionale și care nu este atribuită exclusiv unor organe abilitate ale statului.

La data încheierii oricărui caz aflat în investigarea noastră, se va întocmi un raport scris, semnat și ștampilat, ce va conține doar elemente concrete și obiective de prezentare a dovezilor, fără interpretări personale. Rapoartele emise de către compania noastră pot fi folosite conform legii, ca și probă în instanțele de judecată.