Servicii

 • Investigarea și culegerea de date despre activitatea societăților comerciale, despre piața concurențială sau a posibilităților de dezvoltare a propriei afaceri prin identificarea noilor segmente de piață și a posibililor parteneri de afaceri;
 • Investigarea și supravegherea potențialilor sau actualilor parteneri de afaceri în ceea ce privește solvabilitatea, bonitatea, patrimoniul ori seriozitatea în îndeplinirea obligațiilor contractuale;
 • Depistarea abuzurilor, fraudelor și a cesiunilor fictive în scopul prejudicierii intereselor companiei, precum și consultanța în vederea securizării acesteia;
 • Testarea loialității angajaților, atât prin supraveghere conspirată și infiltrare în sediile companiei, cât și prin contactare directă a subiecților de către angajații noștri sub o identitate falsă, pentru determinarea corectitudinii în îndeplinirea sarcinilor profesionale;
 • Verificarea îndeplinirii cerințelor postului de către viitorii angajați, precum și stabilirea cercului relațional al acestora;
 • Identificarea bunurilor mobile și imobile ale angajaților, partenerilor sau clienților, în vederea stabilirii posibilității de recuperare legală a unui eventual prejudiciu cauzat companiei;
 • Investigarea și stabilirea veridicității datelor prezentate în CV-uri de către potențialii angajați;
 • Verificarea loialității și corectitudinii angajaților;
 • Însoțirea transporturilor de marfă în deplasare;
 • Verificarea și testarea agenților de pază;
 • Consiliere, propunere de soluții concrete, operative și eficiente de protecție împotriva scurgerii unor informații secrete din cadrul companiei, atât prin intermediul angajaților, cât și din cauza gradului scăzut de securitate cibernetică a acesteia;
 • Obținerea, în general, a oricărui tip de informație solicitat, în afara celor care contravin legii sau deontologiei profesionale și a căror rezolvare nu este în competența exclusivă a structurilor specializate ale statului.

La data încheierii oricărui caz aflat în investigarea noastră, se va întocmi un raport scris, semnat și ștampilat, ce va conține doar elemente concrete și obiective de prezentare a dovezilor, fără interpretări personale. Rapoartele emise de către compania noastră pot fi folosite conform legii, ca și probă în instanțele de judecată.